Garantija

Riepas1 savā sortimentā piedāvā tikai oriģinālas ražotāju preces, tāpēc nepieciešamības gadījumā kvalitātes un ekspluatācijas noteikumu jautājumos jūs saņemsiet arī ražotāju atbalstu.

Kā tiek izskatīts garantijas gadījums?

Ja pieteiktais defekts nebūs radies ražošanas nepilnību dēļ, bet nepareizas ekspluatācijas rezultātā, tad preci atgriezīsim Tev atpakaļ vai nosūtīsim uz utilizāciju. Ja ekspertīzē apstiprināsies ražošanas defekts, tad savstarpēji vienosimies par preces maiņu vai naudas atmaksu.

Kādi defekti netiek novērsti garantijas ietvaros?

 • Nodilums
 • Bojājumi pārslodzes dēļ
 • Neautorizēts remonts
 • Riepām nepietiekoša vai pārmērīga spiediena izraisīti defekti
 • Riepu nevienmērīgs nodilums nepareizas savirzes gadījumā
 • Autoceļu bīstamības izraisīti defekti: riepu plīsumi, griezumi, triecieni, disku skrāpējumi, ģeometrijas izmaiņas
 • Nepareizas montāžas izraisīti bojājumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti defekti
 • Defekti, kas radušies lietojot preci tai nepiemērotos apstākļos
 • Bojājumi, kas radušies no nepareizas uzglabāšanas
 • Bojājumi, kas radušies uguns, liela karstuma ietekmē
 • Jebkāda veida mehāniski defekti

Vajag palīdzību?

Lūdzu sazinies ar mums 67 000 111 vai raksti uz info@riepas1.lv.